Přeskočit na obsah

Pro lepší Učení 2023 - 2025

JSME MAP KARVINÁ!

Implementujeme novou vzdělávací strategii pro karvinský region.

Název a registrační číslo projektuMístní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV“, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008339

Aktualita

Podpora školství a vzdělávání na Karvinsku pokračuje

Dne 31.12.2021 byly ukončeny aktivity projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II“, avšak ZŠ a MŠ v ORP Karviné plynule přechází do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání III“ (MAP III), jehož aktivity jsou tentokráte směřovány především na učitelé a rodiče. V Karviné i nadále bude v rámci projektu působit 8 pracovních skupin, které už mají schváleny akční plány na rok 2022. V sestavování akčních plánů se pracovní skupiny zaměřily na aktivity určené na vzdělávání učitelů v jednotlivých podporovaných oblastech, kterými jsou čtenářství, matematická gramotnost, polytechnika a digitalizace, rovné příležitosti, občanské dovednosti, financování školství, předškolní vzdělávání a kariérové poradenství. Všechny pracovní skupiny připravily i aktivity zaměřené na rodiče. Jedná se především o diskusní a metodická setkání sloužící ke zmapování potřeb v území a k výměně a sdílení zkušeností

Kontakt: info@prolepsiuceni.cz

© Copyright: prolepsiuceni.cz