Skip to content

Pro lepší Učení 2022 - 2023

JSME MAP KARVINÁ!

Implementujeme novou vzdělávací strategii pro karvinský region.

Název a registrační číslo projektu : Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022915

Aktuality

Podpora školství a vzdělávání na Karvinsku pokračuje

Dne 31.12.2021 byly ukončeny aktivity projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II“, avšak ZŠ a MŠ v ORP Karviné plynule přechází do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání III“ (MAP III), jehož aktivity jsou tentokráte směřovány především na učitelé a rodiče. V Karviné i nadále bude v rámci projektu působit 8 pracovních skupin, které už mají schváleny akční plány na rok 2022. V sestavování akčních plánů se pracovní skupiny zaměřily na aktivity určené na vzdělávání učitelů v jednotlivých podporovaných oblastech, kterými jsou čtenářství, matematická gramotnost, polytechnika a digitalizace, rovné příležitosti, občanské dovednosti, financování školství, předškolní vzdělávání a kariérové poradenství. Všechny pracovní skupiny připravily i aktivity zaměřené na rodiče. Jedná se především o diskusní a metodická setkání sloužící ke zmapování potřeb v území a k výměně a sdílení zkušeností