Karvinské, dětmarovické, petrovické a stonavské děti vytvořili knížku pro ostatní děti

Minulý týden jsme se dočkali tištěné verze knížky „Karvinské, dětmarovické, petrovické, stonavské děti dětem“. Tato kniha je originální tím, že ji celou vytvořili naše děti v mateřských školách spolu se svými učitelkami a odráží skutečnost, že každá školka má svůj příběh. Celý proces tvorby trval jeden školní rok, kdy v úvodu jsme absolvovali několik pracovních workshopů s panem ilustrátorem Adolfem Dudkem, jenž nás tvorbou knihy provázel. Dozvěděli jsme se, jak v dětech vzbudit fantazii, aby si svůj vlastní příběh vymyslely. Jak povídání dětí přenést do písemné podoby, jakou metodu ztvárnění zvolit, aby byl příběh originální, jak uchopit ilustrace dětí apod. V konečném důsledku se do tvorby knížky zapojilo 21 mateřských škol z Karviné, Stonavy a Dětmarovic. Jednotlivé příběhy jsou ztvárněny ručním písmem paní učitelek. Obrázkové ilustrace jsou pak dílem samotných dětí. Každá školka má svůj příběh vyobrazen na 6 stranách, kdy úvodní stránka je fotografií školky, následuje povídání o historii či zaměření školky a pak již samotný příběh s obrázky. Je to tedy knížka plná veselých příběhů, básniček, písniček a barevných obrázků. Na 131 stranách se dozvíte příběhy o skřítcích, zvířátkách, ročních obdobích i o zajímavých výletech, které děti v rámci předškolního vzdělávání zažívají. Dva příběhy jsou dokonce psané v polském jazyce, kdy se zapojily karvinská a stonavská MŠ s polským jazykem vyučovacím. Do konečné grafické a tištěné podoby pak ve spolupráci s Magistrátem města Karviné zpracovala spol. Kartis + Co, s. r. o. Celkem bylo zhotoveno 1.000 kusů výtisků, které byly distribuovány do zapojených mateřských škol, a zde v rámci akcí rozloučení s předškoláčky předány dětem, jako jejich první čtení do základní školy. Knížka není určena k prodeji, slouží však k prezentaci šikovnosti našich dětí a pedagogů.

Naše poděkování patří všem lidem z mateřských škol, především dětem a pedagogickým pracovníkům. Díky nim vznikla tato nádherná knížka plná zajímavých příběhů a ilustrací. Děti do obrázků a vyprávění promítly své představy, zážitky i svá přání a milé paní učitelky jim pomohly vše přenést na papír. Zároveň vyjadřujeme velký dík panu ilustrátorovi Adolfu Dudkovi, který nás tvorbou celé knížky provedl a rovněž navrhl její obal, a také karvinské tiskárně Kartis+Co s.r.o., která naši představu ztvárnila do konečné hmotné podoby. V neposlední řadě patří poděkování také zaměstnancům Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviná, díky nimž bylo možné tvorbu a tisk dětské knihy zrealizovat.

Kniha vznikla v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623, který realizuje statutární město Karviná z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.